Böcker

Digital- eller offsettryck.

Miljö Ja, Svanenmärkt
Produktionstid 5-14 vardagar (se nedan)
Paperback/Softcover: 10
Vardagar Wire-O Spiralinbindning: 10
Vardagar Kalenderspiral: 10
Vardagar Helbunden/Hardcover: 14
Vardagar Expresstryck: 5 vardagar – dock inte på Helbunden/Hardcover

DINA MÖJLIGHETER
Ditt pris
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
100g Munken Cream (rygg: 15,8 mm) 17.830 1 23.043 1 28.259 1 33.472 1 38.686 1
Pris vid inkjettryck
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
80g Munken Cream (rygg: 12,8 mm) 13.275 6 16.697 6 20.116 6 22.489 6 24.813 6
100g Munken Cream (rygg: 15,8 mm) 14.037 6 17.708 6 21.382 6 23.992 6 26.547 6
90g Offsettpapper (rygg: 12,2 mm) 13.494 6 16.982 6 20.474 6 22.916 6 25.305 6
130g Inkjet Silk (rygg: 12,8 mm) 16.741 6 21.312 6 25.887 6 29.341 6 32.728 6
1:Digitaltryck, 2:Offsettryck, 3:Samtryck, 4:Storformat, 5:Rotationstryck, 6:Inkjet

InDesign – mal til bøker

1-col
2-col
Cover