Böcker

Digital- eller offsettryck.

Miljö Ja, Svanenmärkt
Produktionstid 5-14 vardagar (se nedan)
Paperback/Softcover: 10
Vardagar Wire-O Spiralinbindning: 10
Vardagar Kalenderspiral: 10
Vardagar Helbunden/Hardcover: 14
Vardagar Expresstryck: 5 vardagar – dock inte på Helbunden/Hardcover

DINA MÖJLIGHETER
Ditt pris
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
90g Offsettpapper 15.068 1 19.440 1 23.809 1 28.183 1 32.553 1
Pris vid inkjettryck
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
80g Munken Print Classic Cream, bulk 1.5 11.794 6 14.827 6 17.861 6 20.165 6 22.472 6
100g Munken Print Cream, bulk 1.5 12.468 6 15.724 6 18.983 6 21.510 6 24.040 6
90g Offsettpapper 11.986 6 15.081 6 18.179 6 20.548 6 22.917 6
130g Inkjet Silk 14.867 6 18.921 6 22.979 6 26.306 6 29.637 6
1:Digitaltryck, 2:Offsettryck, 3:Samtryck, 4:Storformat, 5:Rotationstryck, 6:Inkjet

InDesign – mal til bøker

1-col
2-col
Cover