LÖSBLAD/FLYGBLAD

Sveriges billigaste lösblad i stora och små upplag.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Prisgaranti Ja
Samtryck Ja
Produktionstid 3 vardagar
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärket
DINA MÖJLIGHETER
Papperstyp/Innehållet << 1 x 1.800 st. 1 x 1.900 st. 1 x 2.000 st. 1 x 2.500 st. 1 x 3.000 st. >>
90g Offsettpapper 1.050 1 1.082 1 1.116 1 1.278 1 1.446 1
120g Offsettpapper 1.093 1 1.131 1 1.165 1 1.341 1 1.520 1
200g Offsettpapper 1.186 1 1.226 1 1.265 1 1.468 1 1.671 1
300g Offsetpapper 1.342 1 1.393 1 1.441 1 1.686 1 1.934 1
130g Silk-papper 861 3 867 3 871 3 1.123 3 1.146 3
170g Silk-papper 910 3 913 3 920 3 1.219 3 1.243 3
250g Silk-papper 1.008 3 1.011 3 1.015 3 1.406 3 1.430 3
350g Silk-papper 1.103 3 1.109 3 1.113 3 1.593 3 1.616 3
260g Chromocard 1.160 3 1.165 3 1.170 3 1.667 1 1.710 3
135g Återvunnet papper 1.181 1 1.225 1 1.264 1 1.465 1 1.669 1
0,125 mm tjockt plastark 2.679 1 2.802 1 2.927 1 3.544 1 4.163 1
0,250 mm tjockt plastark 3.946 1 4.142 1 4.337 1 5.306 1 6.276 1
Visa st. pris
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-maller lösblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3