LÖSBLAD/FLYGBLAD

Sveriges billigaste lösblad i stora och små upplag.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Prisgaranti Ja
Samtryck Ja
Produktionstid 3 vardagar
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärket
DINA MÖJLIGHETER
Papperstyp/Innehållet << 1 x 1.800 st. 1 x 1.900 st. 1 x 2.000 st. 1 x 2.500 st. 1 x 3.000 st.>>
90g Offsettpapper 1.176 1 1.213 1 1.249 1 1.433 1 1.624 1
120g Offsettpapper 1.226 1 1.268 1 1.305 1 1.503 1 1.708 1
200g Offsettpapper 1.329 1 1.376 1 1.420 1 1.646 1 1.877 1
300g Offsetpapper 1.505 1 1.563 1 1.617 1 1.893 1 2.173 1
130g Silk-papper 1.007 3 1.014 3 1.018 3 1.303 3 1.329 3
170g Silk-papper 1.062 3 1.065 3 1.074 3 1.411 3 1.437 3
250g Silk-papper 1.172 3 1.176 3 1.182 3 1.624 3 1.651 3
350g Silk-papper 1.280 3 1.287 3 1.293 3 1.832 3 1.859 3
260g Chromocard 1.345 3 1.350 3 1.356 3 1.872 1 1.964 3
135g Återvunnet papper 1.325 1 1.375 1 1.417 1 1.645 1 1.875 1
0,125 mm tjockt plastark 2.570 1 2.680 1 2.797 1 3.369 1 3.945 1
0,250 mm tjockt plastark 3.668 1 3.835 1 4.017 1 4.890 1 5.773 1
Visa st. pris
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-maller lösblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3